Otevřít seznam měst

Český skokový pohár má nového člena a pořadatele VC 

Vážené dámy, vážení pánové,

Asociace Český skokový pohár si dovoluje oznámit organizační změny pro rok 2018.

Svojí dlouholetou činnost ukončil v rámci České skokového poháru pan Václav Drbal. Asociace ČSP srdečně a upřímně děkuji panu Drbalovi za vynikající dlouholetou spolupráci na rozvoji parkurového seriálu, za podporu při svých aktivitách a jednoznačný přínos pro český skokový sport v rámci ČSP. Přejeme panu Drbalovi mnoho úspěchů, pevné zdraví a mnoho sil. Doufáme také, že se i nadále budeme setkávat na jednotlivých VC Českého skokového poháru, nejen v roce 2018.

Dále si dovolujeme oznámit, že novým členem a pořadatelem VC ČSP se od roku 2018 stává TJ EQUUS KINSKY. Zdejší areál je po léta známý svými pořádanými závody a již v letošním roce 2017 zde byla panem Drbalem pořádána VC Kolína 2017. Těšíme se tedy na nového pořadatele a spolupráci s ním.

 

Martin Pecka

Asociace Český skokový pohár