Otevřít seznam měst

Jezdecký areál Litomyšl

Stáj Manon - Jiří Skřivan
Suchá 1
570 01 Suchá
IČ 11102161
Kontakt: Jiří Skřivan
e-mail: manon@wo.cz

Kolbiště: písek + geotextilie, 65 x 75 m
Opracoviště: písek + geotextilie, 30 x 65 m
Ustájení koní: stacionární boxy
Tribuna pro diváky: kapacita 250 diváků

Ubytování v areálu: Penzion Jízdárna
Ubytování mimo areál: hotely na www.litomysl.cz
Stravování: v areálu - restaurace s terasou
Parkování: v areálu

Web: www.stajmanon.cz