Otevřít seznam měst

COVID MANUÁL

Manuál covidových opatření pro mítinky Českého skokového poháru 2021, platný od 17.8.2021

Opatření budou průběžně aktualizována dle vládních nařízení a pandemických opatření.

Hygienická nařízení a podmínky pro pohyb v areálu závodů:

  • Každý kdo vstupuje do areálu je povinen předložit negativní test PCR od akreditovaného pracoviště ne starší 7 dní nebo AG test ne starší 3 dnů (vyhovují i samotesty). Toto nařízení se nevztahuje na osoby, které jsou minimálně 14 dní po očkování druhou vakcínou, případně prokazatelně prodělaly onemocnění Covid -19 v posledních 180 dnech.
  • Každý kdo vstupuje do areálu je povinen odevzdat vyplněný selfreporting formulář (příloha rozpisu závodů a web ČSP)
  • Všechny osoby přítomné v areálu jsou povinny ve vnitřních prostorech nosit ochranu nosu a úst a to respirátorem FFP2 , případně KN 95.
  • Všechny osoby oprávněné být v areálu v průběhu závodů budou označeny rozlišovacím náramkem. Tento náramek musí mít na ruce po celou dobu akce. Osoby bez tohoto rozlišovacího náramku nemají do areálu povolený vstup. Pořadatel má právo v případě potřeby regulace počtu osob areálu omezit počet aktuálně přítomných doprovodných osob.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit režim areálu dle aktuálních protiepidemických opatření, které musí všechny přítomné osoby plně respektovat a dodržovat.

Nedodržení všech opatření a nařízení je důvodem okamžitého vykázání osoby z areálu bez nároku na případné kompenzace a náhrady !!!

Podrobné informace a podmínky včetně aktualizací naleznete na www.ceskyskokovypohar.cz

V Praze dne 17.8.2021

Dokumenty ke stažení: