Otevřít seznam měst

Fulltextové vyhledávání

COVID MANUÁL

Manuál covidových opatření pro mítinky Českého skokového poháru 2021 - akce květen 2021

Český skokový pohár obdržel výjimku Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury pro pořádání letošního ročníku seriálu.

Udělená výjimka s sebou přináší i řadu nařízení a opatření.

Níže uvedená opatření jsou platná zatím pro květnové mítinky (VC Brna, VC Hradištka, VC Ostravy).

Opatření budou průběžně aktualizována dle vládních nařízení a pandemických opatření.

Podmínky účasti jezdců:

  • Závodů se mohou zúčastnit pouze jezdci startující v seriálových soutěžích (CJC, U25, VC), nebo startují i v soutěži, ve které si plní kvalifikaci na MČR ve své kategorii.
  • Ze seriálových soutěží se koná pouze CJC, U25 a Velká cena. Minimální obtížnost soutěží je 115 cm.
  • Závody se konají bez přítomnosti diváků. S každým jezdcem může do areálu vstoupit pouze nejužší realizační tým .
  • V případě vícedenních závodů může pořadatel požadovat přetestování všech osob v areálu.

V takovém případě jsou všichni povinni respektovat výzvu pořadatele./p>

Hygienická nařízení a podmínky pro pohyb v areálu závodů:

  • Každý kdo vstupuje do areálu je povinen předložit negativní test PCR od akreditovaného pracoviště ne starší 48 hodin. Toto nařízení se nevztahuje na osoby, které jsou očkovány druhou vakcínou nebo prokazatelně prodělaly onemocnění Covid -19 v posledních 90 dnech.

  • Každý kdo vstupuje do areálu je povinen odevzdat vyplněný selfreporting formulář (příloha rozpisu závodů a web ČSP)

  • Zdravotnická služba každému u vstupu změří teplotu. Limitní hodnota je 37,5 stupně Celsia.

  • Všechny osoby přítomné v areálu jsou povinny nosit ochranu nosu a úst a to respirátorem FFP2 , případně KN 95. Toto nařízení neplatí pouze pro jezdce na koni.

  • Všechny osoby oprávněné být v areálu v průběhu závodů budou označeny rozlišovacím náramkem. Tento náramek musí mít na ruce po celou dobu akce. Osoby bez tohoto rozlišovacího náramku nemají do areálu povolený vstup. Pořadatel má právo v případě potřeby regulace počtu osob areálu omezit počet aktuálně přítomných doprovodných osob.

  • Maximální počet osob přítomných v areálu v době konání akce je omezen na 300.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit režim areálu dle aktuálních protiepidemických opatření, které musí všechny přítomné osoby plně respektovat a dodržovat.

Nedodržení všech opatření a nařízení je důvodem okamžitého vykázání osoby z areálu bez nároku na případné kompenzace a náhrady !!!

V Praze dne 28.4.2021

Dokumenty ke stažení: