Otevřít seznam měst

Ptýrovské kolbiště vyrostlo o třetinu. V srpnu se na něm koná Velká noční cena ČSPDějiště ČSP Velké ceny Ptýrova, která se uskuteční 21. až 24. srpna, hlásí zásadní novinky. Ptýrovské kolbiště i opracoviště jsou po obnově a soutěžícím nabídnou vylepšené podmínky. „U kolbiště se jednalo o výrazně větší akci. Proběhla výměna celé drenážní vrstvy ve stávajícím kolbišti a hlavně zvětšení kolbiště o celou třetinu,“ popsal jednatel ptýrovského areálu Vladimír Bednář.

Právě kvalita jízdárenských ploch je zásadní pro pořádání jezdeckých akcí, a protože se na Ptýrově chtějí i v budoucnu věnovat pořádání především parkurových závodů na vysoké technické a sportovní úrovni, rozhodli se pro rekonstrukci.

Opracoviště má doplněný písek včetně geotextilie, lokálně opravené drenáže a kompletně nové hrazení.

Kolbiště má kompletně novou drenáž, celá plocha byla doplněna novým pískem s geotextilií a obehnána novým hrazením. Rozšířený je též závlahový systém a přibyly dva stožáry umělého osvětlení.

Nová část kolbiště je v místě, kde býval zelený val sloužící jako přírodní tribuna. „Celkově bylo vytěženo a odvezeno cca 5000 kubických metrů zeminy (včetně valu). Jenom pro představu se jedná o cca 600 nákladních aut a navezeno cca 250 aut štěrků a písku,“ přiblížil Vladimír Bednář.

Současná plocha ptýrovské kolbiště je 5760 čtverečních metrů (60x96 metrů). První jezdci by jej měli otestovat koncem března a premiérové závody se na něm uskuteční 27. a 28. dubna.

Foto: Farma Ptýrov, poskytl Vladimír Bednář