Otevřít seznam měst

ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR – VELKÁ CENA MARTINIC NEBUDE MÍT NÁHRADNÍ TERMÍNAsociace Český skokový pohár a Jezdecká společnost EQUITANA s velikým politováním sdělují, že se přes veškeré úsilí nepodařilo najít náhradní termín pro pořádání letošní zrušené Velké ceny Martinic.

Velká cena Martinic byla v dubnu zrušena z důvodu naprosto nepříznivého počasí a nadměrných srážek. Ihned po zrušení závodů byly pořadatelem JS EQUITANA Martinice a prezidentem AČSP zkoumány všechny možné varianty nahrazení těchto závodů. Bohužel, s ohledem na velmi hustě obsazený kalendář skokového sportu v České republice a s ohledem na ostatních Velké ceny Českého skokového poháru, nebyl nalezen jediný možný volný termín.

Při posuzování všech možností byl samozřejmě brán ohled na všechny ostatní sportovní podniky tak, aby novým termínem VC Martinic nedošlo k narušení sportovní kontinuity již tak složitě skládaného kalendáře parkurových závodů v celé ČR.

Asociace Český skokový pohár děkuje za pochopení této nepříjemné situace a těší se na další setkávání u nastávajících dalších Velkých cen v rámci seriálu Český skokový pohár 2017.

Další aktuální informace sledujte na webových stránkách seriálu s adresou www.ceskyskokovypohar.cz.