Otevřít seznam měst

Český skokový odstartuje díky výjimce MZ a NSAPřed pár hodinami byla uveřejněna informace, že Český skokový pohár dostal výjimku Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury pro pořádání letošního ročníku.

Tato výjimka sice umožňuje zahájení jubilejního ročníku parkurové extraligy již v květnu, ale samozřejmě přináší i řadu omezení a nařízení. Ta se týkají nejen hygienických opatření, ale i sportovních a tím pádem ekonomických. Jejich naplnění, dodržování a ostatní zcela nová témata spojená s udělením výjimky budou předmětem jednání Valné hromady Asociace ČSP, která proběhne v příštích dnech.

Plánovaná opatření:

Sport:

Minimálně v rámci květnových mítinků:

  • mohou startovat pouze jezdci účastnící se seriálových soutěží CJC, U25, VC
  • mohou startovat jezdci, kteří si plní kvalifikaci na MČR ve své kategorii
  • neuskuteční se kvalifikace ani finálová soutěž Amateur tour
  • minimální obtížnost soutěží v rámci mítinku bude výška 115 cm

Protipandemická opatření:

  • u vstupu každý účastník odevzdá selfreporting formulář a bude mu změřena teplota všichni účastníci a členové ekip musí doložit test na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR (nestarší 48 hodin), toto nařízení se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID – 19 a nemají klinické příznaky
  • všichni v areálu musí mít zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95, výjimku mají jezdci na koních
  • v areálu je zakázána přítomnost diváků
  • maximální počet lidí v areálu je stanoven na 300

Výše uvedené body jsou stručným výtahem nastavených opatření, které dokládají nemalé nároky na organizátory mítinků ČSP a samozřejmě výrazně ovlivňují i ekonomiku závodů.

Jednání o opatřeních a startu letošního pohárového ročníku neustále probíhají a o všem aktuálním Vás budeme informovat na www.ceskyskokovypohar.cz